Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Aanleggen van een uitweg
Aanleggen van een uitweg

Toepasselijke regelgeving
Gemeentelijke wegen: het hangt van de algemene plaatselijke verordening (APV) en het bestemmingsplan van de gemeente af of u een vergunning nodig heeft of niet. U kunt dat nagaan via het Omgevingsloket Online (Wabo): www.omgevingsloket.nl.

Provinciale wegen: per 1 januari 2014 geldt hiervoor een meldplicht. Het is mogelijk dat uw provincie de provinciale Wegenverordening nog niet heeft aangepast. U kunt dat nagaan bij uw provincie.

Toepasselijke vergunning/melding
Gemeente: omgevingsvergunning die is aan te vragen via Omgevingsloket Online (Wabo): www.omgevingsloket.nl.

Provinciale wegen: melding in te dienen via Omgevingsloket Online (Wabo) of rechtstreeks bij provincie (kan per provincie verschillen)

Bevoegd gezag
Gemeente (gemeentelijke wegen) en provincie (provinciale wegen)

Aanvullende opmerkingen
Een uitweg is een uitrit die uitkomt op een openbare weg. Deze uitweg kan (tijdelijk)  nodig zijn tijdens de bodemsaneringswerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de afvoer van verontreinigde grond of aanvoer van aanvulgrond.